Friday, January 9, 2009

שחרור לחצים בדרכים שונות

אנשים משחררים לחץ שהצטבר אצלם בגוף בכל מיני דרכים שונות.
ביצוע פעילות גופנית למשל משחרר אדרנלין בעת הביצוע ומייצר אפקט של רגיעה לאחר מכן.
אנרגיה שיכולה לייצר לחץ היא אנרגיית מינית למשל ולכן קיום יחסי מין מייצר פעולה של עלייה ברמות האדרנלין לאורך הפעולה ולאחר מכן הרגשה של שחרור מלחצים.
גם עישון סיגריה למשל הוא דרך להרגע, הניקוטין שבסיגריה גורם לאנשים להרגע בדרך מלאכותית של חומר זר שנכנס לגוף ומבצע את הפעולה הזו.


0 comments: