Thursday, January 8, 2009

שחרור לחצים

לחץ - טרדה, עכבה או מועקה גופנית


נהוג לחלק את תגובת הגוף ללחץ לשניים:
תגובה פתאומית (alarm) - שבא לידי ביטוי בהפרשה מהירה של הורמון האדרנלין למערכת העצבים הסימפתטית - מעין אזעקה כללית של כל מערכות הגוף.
תגובה מתמשכת (resistance) - הגוף יוצר ומפריש הורמונים של מתח מבלוטת יותרת הכליה - גלוקוקורטיקואידים (קורטיזול) ומינרלוקורטיקואידים (אלדוסטרון).0 comments: